دستگاههای بتنی ثابت

دستگاه tprn 600
, ,

خط تولید انواع سنگ فرش های خیابانی و پیاده رو

/
پیوینگ TP.RN 600 این دستگاهها با مطالعه تکنولوژی دستگاههای روز دن…
tprn 2500
دستگاه سنگفرش زنی
دستگاه توليد انواع كفپوش بتنی
, ,

دستگاه توليد انواع كفپوش بتنی

/
 مشخصات قطعات مصرفی دستگاه پیوینگ دو پاکته اتوماتیک  TP.RN 200…
دستگاه توليد انواع جدول بتنی
, ,

دستگاه توليد انواع جدول بتنی

/
 مشخصات قطعات مصرفی دستگاه پیوینگ دو پاکته 1500 TP.RN …
دستگاه تولید انواع بلوك سیمانی
, , ,

دستگاه تولید انواع بلوك سیمانی

/
پیوینگ TP.RN. 1500 تك پاكته دستگاه بلوک زنی  این خ…
خط توليد انواع بلوك سقفی,دیواری,تیغه ای
, , ,

خط توليد انواع بلوك سقفی، دیواری و بلوک تیغه ای

/
پیوینگ TP.RN 1000 این دستگاهها با مطالعه تکنولوژی دستگاههای روز دن…
دستگاه لوله زن ثابت
, ,

خط توليد سنگفرش تمام اتوماتیک

/
خط تولید سنگفرش بتنی مشخصات قطعات مصرفی دستگاه پیوینگ   TP.RN…