نوشته‌ها

دستگاه تولید انواع بلوك سیمانی
, ,

دستگاه تولید انواع بلوك سیمانی

/
پیوینگ TP.RN. 1500 تك پاكته این خط توليد شامل : خود دستگاه یک…
خط توليد انواع بلوك سقفی,دیواری,تیغه ای
,

خط توليد انواع بلوك سقفی,دیواری,تیغه ای

/
پیوینگ TP.RN 1000 این دستگاهها با مطالعه تکنولوژی دستگاههای موجود …