دستگاه جدول زن و بلوک زن متحرک توسط شرکت دانش بنیان پارسیان ماشین سازان تبریز در مدل های مختلفی تولید می شود.  دستگاه های سری KAD از نوع سیستم های متحرک بوده و قابلیت تولید محصولات مختلف را به صورت تخم گذار دارا می باشد. بر اساس تجهیزات به کار رفته در دستگاه در مدل های KAD1000، KAD1100، KAD1200، KAD1300، KAD1400، KAD1500 تولید می شوند.