انواع بچینگ پلانت

بچینگ
,

بچینگ

بچینگ پلانت این سیستم قابلیت توزین انواع مصالح مختلف (ماسه - پو…
بتن آماده