اطلاعات تماس

آدرس: تبریز، شهرك صنعتی عالی نسب، خیابان صنعت اصلی، قطعه ۴/۸

تلفن کارخانه : ۳۶۳۰۹۲۴۰ ۴۱ ۹۸+

واحد فروش : ۲۶ – ۳۶۳۰۹۳۲۴ ۴۱ ۹۸+

مدیر فروش : ۰۹۱۴۳۰۳۰۲۰۵

خدمات پس از فروش : ۰۹۱۴۳۰۷۷۲۱۱

كارخانه : info@parsianmachine.com

فروش : sales@parsianmachine.com

خدمات پس از فروش : services@parsianmachine.com