پارسیان ماشین در نمایشگاه ماشین آلات

حضور مجموعه ماشین سازی پارسیان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تهران ۹۶

پارسیان ماشین در نمایشگاه ماشین آلات

 

 

نمایشگاه دستگاه جدول زنی

 

نمایشگاه دستگاه بتن

ماشین آلات بتنی

غرفه شرکت ساختمانی

غرفه فضای باز

غرفه ماشین سازی پارسیان