شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در نمایشگاه صنعت ساختمان کراچی-پاکستان 2018 از 24 لغایت 26 آذرماه حضور داشته است.