محصولات پارسیان ماشین

دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوك زن و جدول زن تمام اتوماتیک Kad 1400

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1400 دستگاهی است بسيار …

دستگاه بلوك زن تمام اتوماتیک Kad 1500

/
دستگاه بلوک زن متحرک Kad 1500 دستگاهی است بسيار محکم و با کار…
kadona 1100

دستگاه بلوك زن و جدول زن لودر دار Kad 1100

دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1100 دستگاهی است بسيار …
tprn600

دستگاه تولید سنگفرش TP.RN 600

دستگاه تولید سنگفرش TP.RN 600 با مطالعه تکنولوژی دستگاههای روز د…
mobile pipe machine

دستگاه لوله زن متحرک

/
Pl 1000 .AB. H60 این دستگاه با قابلیت تولید انواع لوله های بتنی ت…
دستگاه کفپوش چین

دستگاه کفپوش چین

/
کفپوش چین : سیستم فوق با قابلیت چیدمان و شکل دهی به قطعات چیده شده ب…
tprn3000

دستگاه توليد بلوک و تولید جدول تمام اتوماتیک TP.RN 3000

/
دستگاه TP.RN 3000 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn2500

دستگاه تولید بلوک و تولید جدول تمام اتوماتیک TP.RN 2500

/
دستگاه TP.RN 2500 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn 2000

دستگاه توليد سنگفرش و تولید بلوک و تولید جدول TP.RN 2000

/
دستگاه TP.RN 2000 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn1500

دستگاه توليد جدول بتنی، تولید بلوک، تولید سنگفرش TP.RN 1500

/
دستگاه TP.RN 1500 چهار کاره قابلیت تولید انواع قطعات بتنی (جدول، …