دستگاه های بلوک زنی نیمه اتوماتیک

دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوك زن و جدول زن تمام اتوماتیک Kad 1400

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1400 دستگاهی است بسيار …

دستگاه بلوك زن تمام اتوماتیک Kad 1500

/
دستگاه بلوک زن متحرک Kad 1500 دستگاهی است بسيار محکم و با کار…
kadona 1100

دستگاه بلوك زن و جدول زن لودر دار Kad 1100

دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1100 دستگاهی است بسيار …
tprn3000

دستگاه توليد بلوک و تولید جدول تمام اتوماتیک TP.RN 3000

/
دستگاه TP.RN 3000 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn2500

دستگاه تولید بلوک و تولید جدول تمام اتوماتیک TP.RN 2500

/
دستگاه TP.RN 2500 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn1000

دستگاه تولید بلوک ، تولید جدول و تولید سنگفرش TP.RN 1000

/
دستگاه TP.RN 1000 چهار کاره قابلیت تولید انواع قطعات بتنی (جدول، …
دستگاه كادونا پاكت دار

دستگاه بلوك زن و جدول زن تمام اتوماتیک Kad 1300

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1300 دستگاهی است بسيار …
کادونا 1000

دستگاه بلوك زن و جدول زن متحرک Kad 1000

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1000 دستگاهی است بسيار …