دستگاههای بتنی ثابت

tprn600

دستگاه تولید سنگفرش TP.RN 600

دستگاه تولید سنگفرش TP.RN 600 با مطالعه تکنولوژی دستگاههای روز د…
tprn3000

دستگاه توليد بلوک و تولید جدول تمام اتوماتیک TP.RN 3000

/
دستگاه TP.RN 3000 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn2500

دستگاه تولید بلوک و تولید جدول تمام اتوماتیک TP.RN 2500

/
دستگاه TP.RN 2500 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn 2000

دستگاه توليد سنگفرش و تولید بلوک و تولید جدول TP.RN 2000

/
دستگاه TP.RN 2000 دستگاه تمام اتوماتیک چهار کاره می باشد که تو…
tprn1500

دستگاه توليد جدول بتنی، تولید بلوک، تولید سنگفرش TP.RN 1500

/
دستگاه TP.RN 1500 چهار کاره قابلیت تولید انواع قطعات بتنی (جدول، …
tprn1000

دستگاه تولید بلوک ، تولید جدول و تولید سنگفرش TP.RN 1000

/
دستگاه TP.RN 1000 چهار کاره قابلیت تولید انواع قطعات بتنی (جدول، …