میکسر بتنی

دستگاه میکسر بتنی

این سیستم قابلیت میکس انواع مصالح (پوکه – لیکا – شن _ ماسه ) با استنپ صفر (بتن دونم ) را دارا می باشد.

دستگاه میکسر بتنی

سیتم میکسر ( طرح البای آلمان ) فوق که عمل میکسر توسط پارویی های خاص داخل مخزن انجام میگیرد.
سرعت و عملکرد پارویی ها به طوری می باشد که در زمانبندی مشخص عمل میکس انجام بگیرد.
سیتم میکسر دارای فیدر های ملات برخاصی است که عمل تغذیه میکسر را به صورت اتوماتیک انجام میدهد.
سیستم های برقی دستگاه کلا از نوع زیمنس آلمان می باشد
ورق های به کار گرفته شده کلا از نوع آلمانی یا سوئد ضد سایش می باشد.
تمامی الکتروموتورهای موجود از نوع زیمنس آلمان می باشد.
امر انتقال نیرو به سیتم توسط کوپلینگ های مستقیم می باشد.
انتخاب سیستم میکسر موجود متناسب به دستگاه و تیراژ تولید انتخاب می شود.

 

TU3000

TU25000

TU2000

TU1500

TU1300

TU1000

 

هیدرولیک

هیدرولیک

هیدرولیک

هیدرولیک

دستی

دستی

سیستم کنترل

1250L

1000L

850L

500L

420L

350L

ظرفیت

دو مخزن–شفت Two

دو مخزن–شفت Two

دو مخزن–شفت Two

تک پاکته

تک پاکته

تک پاکته

پاکت