دستگاه های تولید لوله ثابت و متحرک

mobile pipe machine

دستگاه لوله زن متحرک

/
Pl 1000 .AB. H60 این دستگاه با قابلیت تولید انواع لوله های بتنی ت…
لوله زن ثابت

لوله زن بتنی ثابت

/
دستگاه لوله زن ثابت طرح واریانت لوله زن PL 1200 سیستم لوله زن طرح…