دستگاه لوله زن ثابت طرح واریانت

سیستم لوله زن طرح واریانت آلمان با قابلیت تولید انواع لوله های و باکس های بتنی می باشد ,این سیستم با قابلیت تولید لوله ها و باکس های به شکل نر و ماده آیتم چفت و بست شدن لوله ها و باکس های فاضلاب را حل کرده و به موجب این مهم کار گذاری و کار محصولات تولیدی دقت کار برای سازمان ها را تسهیل داده است . عمده مصارف لوله های تولیدی قطر های بزرگ برای بحث فاضلاب شهری می باشد از دیگر مزایای این سیستم قابلیت تولید کانال های آبی برای انتقال آب در مناطق خاص می باشد و همچنین بحث باکس های بتنی در مکان های مختلف مثل شهرداری ها، شرکت های مخابرات و دیگر سازمان های ذیربط می باشد.

سیستم عملکرد دستگاه

هیدرولیک

سیستم کنترل

نیمه اتوماتیک

جمع کل قدرت دینام ها

19KW

دینام پمپ هیدرولیک

11 KW

ظرفیت پمپ

40lit

ظرفیت پمپ روغن

130 bar

ظرفیت تانک

150 lit

ویبراتورها

2×600 n

قدرت دینام ویبراتور ها

2×4 KW

 

تعداد تولید

طول

قطر

ظرفیت تولید در 8 ساعت

300

L= up to 1200

200 mm

Production capacity per

(8/h)- shift

250

L= up to 1200

300mm

220

L= up to 1200

400mm

150

L= up to 1200

500mm

100

L= up to 1200

600mm

70

L= up to 1200

200mm

50

L= up to 1200

1000mm

40

L= up to 1200

1200mm

و همچنین دیگر اشکال لوله و باکس های مخابرات خارج از اندازه های ذکرشده سفارشی سازی می باشد.