کفپوش چین یا سنگفرش چین امروزه از تجهیزات بسیار ضروری در امر چیدمان سنگفرش  است. بافت قدیمی و فرسوده شهرها و فضاهای بزرگ و اسکله ها که از بعد سیاحتی و اقتصادی با توجه به موقعیت استراتژیک ایران عزیز حائز اهمیت است و باید سریعاً تغییر یابد. زمان و کیفیت از مهمترین عوامل در اجرای پروژه های زیباسازی شهری است.

چیدن سنگفرش توسط نیروی انسانی بسیار زمانبر می باشد. با در نظر گرفتن این امر شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت سنگفرش نمودن سریع  و دقیق؛ سیستم کفپوش چین یا سنگفرش چین را تولید کرده است.

سیستم سنگفرش چین با قابلیت چیدمان و شکل دهی به قطعات چیده شده به صورت کاملا ماشینی این اصل را به اثبات می رساند که بحث به کارگیری نیروی انسانی و همچنین زمانبندی چیدمان کفپوش را تا 90% کاهش داده و موجبات کاهش هزینه های دستمزد و زمان و همچنین دقت زیاد در چیدمان قطعات کفپوش و یکنواختی محوطه چیدمان می شود.