نوشته‌ها

دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوك زن و جدول زن تمام اتوماتیک Kad 1400

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1400 دستگاهی است بسيار …

دستگاه بلوك زن تمام اتوماتیک Kad 1500

/
دستگاه بلوک زن متحرک Kad 1500 دستگاهی است بسيار محکم و با کار…
kadona 1100

دستگاه بلوك زن و جدول زن لودر دار Kad 1100

دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1100 دستگاهی است بسيار …