نوشته‌ها

پیشنهاد به پیمانکاران

پیشنهاد ویژه به پیمانکاران شهرداری ها با دستگاه تولید سنگفرش و بلوک

پیشنهاد ویژه ما به پیمانکاران شهرداری ها و سایر پیمانکاران فعال در حو…
tprn600

دستگاه تولید سنگفرش TP.RN 600

دستگاه تولید سنگفرش TP.RN 600 با مطالعه تکنولوژی دستگاههای روز د…
tprn1000

دستگاه تولید بلوک ، تولید جدول و تولید سنگفرش TP.RN 1000

/
دستگاه TP.RN 1000 چهار کاره قابلیت تولید انواع قطعات بتنی (جدول، …