نوشته‌ها

میکسر بتنی

میکسر بتنی

/
دستگاه میکسر بتنی این سیستم قابلیت میکس انواع مصالح (پوکه – لیک…
میکسر بتنی

ميكسربتن

میکسر  ( در هفت طرح مختلف ) TU1000 TU2000-تك پاكته TU2000-دوپا…