• دستگاه جدول زن
 • دستگاه بلوک زن
 • دستگاه جدول زن
 • بلوک زن

The movable block and curbstone machine KAD1000, a very solid system with high performance is designed and manufactured by Parsian Machine Sazan. This system is capable to produce block, curbstone, flower box. This system is also capable to produce different kinds of ceiling block , wall block , partition block by using sand , pumice, leka and different kinds of curbstone, canivo and gutters up to 30 centimeters height .It is notable that there is no limit for the height of produced curbstones.

This system is semi-automatic. The mould and matrix (shoulder) are moved by jacks. This machine consist of controlling part, eight set of curbstone mould , six set of block mould with one electro-vibration and two hydraulic vibration, which simultaneously carry out the vibrating and hydraulic press .Maximum used surface in moulds is 12650 cm (20,30 H).

The specification of parts used in KAD1000:

Vibration’s generator: Vem (Germany)

Controlling system of hydraulic: Galtech (Italy)

Hydraulic hose: Flex (Germany or Italy)

Channel beam: European type

All sheets of mould are made from ST60 or ST52 and the parts exposed to the friction is manufactured with antifriction steel.

Jack’s shaft: Hard chrome (Italy)

The jacks of the system: Boch or Bohler (Germany)

The locks and fastening parts of the system (Germany)

Equipped with hydraulic system (two levers for pressing and vacating)

Equipped with one set of electro-vibration and two set of rotational oily vibrator, each of which is powered by a generator with 2 HP (horse power).

The generator of the machine KAD1000:

One 2 hp generator for moving

One 4 hp generator for hydraulic system

Two 2 hp generator for vibration system

One 2 hp electro-vibration

Different types of curbstone and block:

 • Bordürlar
 • 30x50x15 Bordür
 • 30x40x15 Bordür
 • 30x30x15 Bordür
 • 40x30x20 Kanivo
 • 30x50x18 Kanivo
 • 30x30x12 Oluklar
 • 30x40x15 Oluklar
 • 30x40x12 gutter
 • Ve Bordür taşının diğer şekilleri
 • Bloklar
 • 25x20x40 Bims Blok
 • 20x20x40 ceiling block
 • 25x20x50 Bims Blok
 • 25x20x50 Duvar Blok
 • 15x20x50 Bims Blok
 • 10x20x40 Bims Blok
 • 10x20x50 Bims Blok
 • 20x20x40 Duvar blok
 • Ve farklı blok şekilleri

Ölçüye dayalı üretim kapasitesi:

Boyut Kurs başına sayı
20×20×40 Blok 6
15×20×40 Blok 8
10×20×40 Blok 10
30×50×15 Bordür 8